The Best bookmaker bet365 Bonus

The best bookmaker bet365

WIRELESS INTERNET

Bežični Internet (High Speed Wireless Internet)

Detaljnije...

ANTIVIRUS SOFTVER

Zaštita računara antivirusnim
sistemima

Detaljnije...

LEGALIZACIJA SOFTVERA

Microsoft Certified Partner

KLIMATIZACIJA

Servis i ugradnja klima uređaja

 • Kupovinom klima uredjaja kod nas,  možete i zakazati ugradnju
 • Ugradnja klima uredjaja 12000 btu do 3 metara instalacije komplet sa nosačima cevima izolacijom kablovima kosta 75 eura u dinarskoj protivvrednosti
 • Raspolažemo sa nekoliko mobilnih ekipa koji mogu da odgovere na brojne zahteve
 • Svaki zahtev oko ugradnje koji nije standardni , stemovanje, specijalni nosači, podkonstrukcije, itd. se posebno naplaćuju
 • Ugradnjom uređaja preko naše firme osiguravate bezbedan rad Vašeg uređaja kao i održavanje
 • Svaki klima uređaj koji kupite kod nas je fabrički zapakovan u originalnoj ambalazi, ima sve potrebne ateste, garancie, deklaracije
 • Iskustvo u prodaji i ugradnji od 13 godina nam govori da je klima postala standard i potreba a ne luksuz

UŽIVAJTE U VRELIM DANIMA SA VAŠIM KLIMA UREĐAJEM

PROMOTIVNA CENA REDOVNOG SERVISA KLIMA UREĐAJA

Promotivna cena za redovan godišnji servis klima uredjaja 2500 dinara. Ako sklopite ugovor sa nama o redovnom godišnjem održavanju, cena će svake godine biti samo 2000 dinara.!!!

Asortiman opreme za klimatizaciju.

Ventilator na vodu

Klima kanalice

 Pumpe za kondenzvodu

 Creva za kondenzvodu

 Držači za klima uređaje

 Montažne kutije

 Antivibracioni elementi

 Bakarne cevi - fitinzi

 Aluminijumske trake

 Sredstva za čišćenje klima uređaja

KONTROLA PRISTUPA

 

SISTEM ZA KONTROLU PRISTUPA

Sistem za kontrolu pristupa je sistem koji omogućava korisniku da kontroliše pristup područjima i resursima u datom objektu ili kompjuterski zasnovanom informacionom sistemu.

 

Resenjem MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA od 25.07.2017. godine izdate su nam sledece licence: 

1. Vrsenje poslova projektovanja i nadzora nad izvodjenjem sistema tehnicke zastite,

2. Vrsenje poslova planiranja sistema tehnicke zastite

3. Vrsenje poslova montaze, pustanja u rad, odrzavanje sistema tehnicke zastite i obuke korisnika.         

Opširnije: KONTROLA PRISTUPA

DOJAVA GASA

 

Detekcija ugljen monoksida

Ugljen monoksid (hem.oznaka CO) je gas sastavljen od atoma ugljenika i atoma kiseonika, bez boje, mirisa i ukusa, lakši od vazduha. Jake je citotoksičnosti za živa biča, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača

Opširnije: DOJAVA GASA

DOJAVA POŽARA

 

Automatski sistem za dojavu požara je predvidjen da otkrije neželjeno prisustvo vatre putem praćenja promena okoline povezanih sa pojavom plamena ili dima.

Opširnije: DOJAVA POŽARA

ALARMNI SISTEMI

Resenjem MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA od 25.07.2017. godine izdate su nam sledece licence: 

1. Vrsenje poslova projektovanja i nadzora nad izvodjenjem sistema tehnicke zastite,

2. Vrsenje poslova planiranja sistema tehnicke zastite

3. Vrsenje poslova montaze, pustanja u rad, odrzavanje sistema tehnicke zastite i obuke korisnika.         

 

 

 

Naš novi dobavljač opreme za zaštitu Vašeg objekta : 

 http://www.jablotron.rs/

https://www.youtube.com/watch?v=j1WO9weySbM

http://www.klt.rs/wp-content/uploads/2015/05/ja-110c-KAMERA-SR.jpg

 

 ZAŠTO BIH TREBAO IMATI ALARMNI SISTEM?

Instaliran alarmni sistem umanjuje šansu za provalu i nastanak štete u štićenom objektu. Čak i ako alarmni sistem ne spreči lopova da udje u štićeni deo objekta, sigurno je da će ga sprečiti da se tamo dugo zadrži tako da će pričinjena šteta (ukradena imovina) biti svedena na minimum, jer dok sviraju alarmne sirene, policija je sigurno već na putu ka objektu.

Opširnije: ALARMNI SISTEMI

SERVIS RAČUNARA

Servis desktop računara (servis kompjutera i prateće opreme)  obavlja sledeće usluge:


Manje probleme servis računara rešava odmah, a lakše popravke već sledećeg dana! Teže kvarove rešavamo za 1-3 radna dana. Najbrže možemo rešiti probleme ugradnjom novih delova, ali se prvo trudimo da popravimo postojeće, kako bi popravka bila što povoljnija.


Računar se detaljno pregleda, a čim se uradi dijagnostika računara, javljamo uzrok problema i cenu usluge. Uz Vaše odobrenje radi se servis računara, a usput rešavamo i ostale probleme koje primetimo.


Uvek ćemo preporučiti najbolje rešenje, rešićemo i ostale probleme na koje naiđemo i mnogo toga nećemo uračunati u cenu servisa računara. Kod nas dobijate kompletnu, profesionalnu uslugu sa garancijom i Vaš kompjuter će posle toga raditi kao nov... i bolje!

U slučajevima kada postoji kvar koji nije jednostavno utvrditi, računar se testira komponentu po komponentu, što zahteva dodatno vreme, ali obično i to rešavamo za nekoliko dana.

VIDEO NADZOR

Resenjem MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA od 25.07.2017. godine izdate su nam sledece licence: 

1. Vrsenje poslova projektovanja i nadzora nad izvodjenjem sistema tehnicke zastite,

2. Vrsenje poslova planiranja sistema tehnicke zastite

3. Vrsenje poslova montaze, pustanja u rad, odrzavanje sistema tehnicke zastite i obuke korisnika.      

   

Sistemi video nadzora odavno se primenjuju u svrhu zaštite objekata, imovine i lica, ali zbog visokih cena takvi sistemi su bili isplativi samo kada su u pitanju bili objekti od posebnog rizika ili važnosti. Izuzetno brzi razvoj tehnologije zadnjih godina godina doveo je do drastičnog pada cena opreme, tako da su sistemi video nadzora danas mnogo dostupniji i sve prisutniji u poslovnom svetu a i kod obezbeđivanja privatne imovine.

Upotreba video nadzora je najpotrebnija u svrhu nadzora i kontrole u radu sa gotovim novcem, zaštiti od krađe (kupci, zaposleni, dostavljači...), kontrole vitalnih procesa proizvodnje, nadzora otvorenih prostora, skladišta i parkirališta, kontrole kvaliteta rada zaposlenih. Sistemom video nadzora možete blagovremeno otkriti nepoželjne događaje ili snimljeni materijal koristiti za otkrivanje ili kao dokaz počinjenog kaznenog dela ili druge nastale štete. Takođe postavljanjem video nadzora psihološkim delovanjem u startu smanjujete pokušaje zloupotrebe.

Investicija u sistem video nadzora se brzo otplati imajući u vidu da na taj način smanjujete potencijalnu štetu i gubitke, podstičete kvalitet poslovanja i rad zaposlenih, vršite jednostavniju, jeftiniju i efikasniju kontrolu. 

Kontrolu i upravljanje video sigurnosnim uređajima možete vršiti i daljinski preko sledećih medija.

  Računarskom mrežom (klasičnom žičanom ili bežičnom).

  Broadband internetom (wireless-bežični Internet, ADSL, kablovski Internet).

  Klasičnom telefonskom linijom i modemom (za manje sisteme).

  Mrežom mobilne telefonije (GPRS / 3G).

Na slici ispod prikazali smo šemu standardnog sistema za video nadzor.

Moderni sistemi videonadzora omogućavaju snimanje i praćenje  svih događaja u i oko Vašeg proizvodnog pogona, poslovnog prostora ili kuće, te sve slike snima digitalno u centralni uređaj videonadzornog sistema DVR ili PC.

Videonadzorni sistem ima dvostruko dejstvo:

•preventivno, deluje psihološki na eventualne počinioce krađe ili prekršaja discipline i značajno smanjuje procenat pokušaja.

•kurativno, nakon izvršene krađe ili prekršaja kao dokaz postoji video zapis na osnovu kojeg se može identifikovati izvršilac.

Oba dejstva su neophodna jer osnovni cilj je sprečavanje krađe, ako ipak do krađe dođe da počinioca identifikujemo  i omogućimo policiji lakše privođenje počinioca.

Video nadzor koristimo: za nadzor proizvodnih procesa, rad mašina, objekata, robe u prodavnicama ili skladištima, izloženih eksponata, ulaz i izlaz vozila, utovar i istovar robe, radnike u firmama, bolesnike na intenzivnoj nezi,  posetioce, nadzor životinja u tovilištima, prasilištima.

Naročitu pažnju treba posvetiti pravilnom odabiru opreme i pravilnom pozicioniranju. Najbolje odabrana oprema ako je loše pozicionirana neće pružiti potrebnu zaštitu i biće bačen novac. Zbog toga posao odabira i ugradnje opreme za video nadzor poverite profesionalcima.

Video nadzor može biti trenutan ako se posmatra na za to postavljenim monitorima i ako imate za to određene osobe ili naknadan tj ako pregledate snimljeni materijal. Za što manji utrošak prostora, na medijumu za snimanje (HDD), koristi se detektor pokreta. Detektor pokreta je softverski algoritam koji upoređuje trenutnu sliku sa prethodnom i ukoliko ima razlike počinje snimanje. Snimanje se vrši sve dok traje kretanje a nakon prestanka kretanja prestaje i snimanje.

U firmama koje imaju LAN moguće je vršiti nadzor sa bilo kog računara u mreži (uz lozinku za odobrenje pristupa nadzornom sistemu). Moguć je nadzor preko ISDN, ADSL, bežičnog ili kablovskog interneta (uz dodeljivanje PUBLIC IP adrese).


Dobijanjem Licence MUP-a za vršenje poslova privatnog obezbeđenja - poslova tehničke zaštite, SKYNET Vas obaveštava:

od 01.01.2017. započinje primena zakona o privatnom obezbeđenju, zakon je usvojen krajem 2013 godine, ali je do sada više puta odlagana primena.

Šta zakon propisuje i uređuje:

 • Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja.
 • Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova.
 • Uvedena je obaveza i licenciranje samozaštitne delatnosti, za firme koje koriste sopstveno obezbeđenje ili za sopstvene potrebe vrše održavanje, instaliranje, projektovanje sistema tehničke zaštite.
 • Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a.
Sistemi tehničke zaštite VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA spadaju u poslove obezbeđenja i podležu ovom zakonu koji i definiše određene procedure koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije objekata)
Zakon uređuje i nalaže sledeće procedure:
 • Izradu Akta o proceni rizika,
 • Izradu plana sistema tehničke zaštite,
 • Izradu projekta sistema tehničke zaštite,
 • Montažu, ugradnju podešavanje, puštanje u rad i obuku korisnika,
 • Obavezno održavanje sistema tehničke zaštite.
Za svaki deo poslova iz oblasti Tehničke zaštite (procena rizika, planiranje, projektovanje sistema, nadzor nad izvođenjem, izvođenje radova, obuka korisnika i održavanje sistema) obavezna je Licenca MUP-a, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.
Šta je važno znati kod izbora sistema tehničke zaštite:
 • Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.
 • Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja Licencirano pravno lice ili preduzetnik sa Licencom.
 • Za svaki instaliran sistem izrađuje se tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom.
 • Obaveza korisnika sistema je da omogući i ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom.
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih, u skladu sa zakonom,
 • Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30dana, i obavezno se mora dati na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev!

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme dužni su da sve svoje već instalirane sisteme usklade sa ovim zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa zakonom. U koliko instalirani sistemi ne ispunjavaju predviđene tehničke uslove zakonom, isti moraju biti zamenjeni odgovarajućim.

 

 • Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem u koliko po zakonu ne obezbedi: da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa zakonom.
 • Pravno lice ili preduzetnik sa Licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

 

Za više informacija :

 1. Zakon o privatnom obezbeđenju,
 2. Pravilnik o vršenju poslova tehničke zaštite,
 3. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite,
 4. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (banke, pošte, menjačnice i dr)

 

Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);

2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

 

Član 81.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 83.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje organizujesamozaštitnu delatnost, odnosno koje zaštitu svoje imovine,  poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda, a da nije dobilo odgovarajuću licencu, odnosno ako preko unutrašnje službe obezbeđenja pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. st. 1. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koji zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

 

RAČUNARSKE MREŽE

Računarska mreža Vam omogućava: povećanje produktivnosti rada (dokumenta se razmenjuju na brži, sigurniji i jednostavniji način), olakšana je komunikacija na nivou preduzeća, mogućnost čuvanja informacija (dokumenti...

Opširnije: RAČUNARSKE MREŽE

Templates by BIG Theme

Online bookmaker Romenia bet365