The Best bookmaker bet365 Bonus

The best bookmaker bet365

WIRELESS INTERNET

Bežični Internet (High Speed Wireless Internet)

Detaljnije...

ANTIVIRUS SOFTVER

Zaštita računara antivirusnim
sistemima

Detaljnije...

LEGALIZACIJA SOFTVERA

Microsoft Certified Partner

RAČUNARSKE MREŽE

Računarska mreža Vam omogućava: povećanje produktivnosti rada (dokumenta se razmenjuju na brži, sigurniji i jednostavniji način), olakšana je komunikacija na nivou preduzeća, mogućnost čuvanja informacija (dokumenti...

Računarska mreža Vam omogućava: povećanje produktivnosti rada (dokumenta se razmenjuju na brži, sigurniji i jednostavniji način), olakšana je komunikacija na nivou preduzeća, mogućnost čuvanja informacija (dokumenti, baze podataka...) na zajedničkom računaru (u većini slučajeva serveru), tako da su one bolje organizovane i po potrebi dostupne svim računarima u mreži, štampanje svih dokumenata moćete vršiti uz pomoć samo jednog štampača, pristup Internetu i upotrebu elektronske pošte možete obavljati sa svakim računarom na mreži.

Lokalna računarska mreža (eng. LAN - Local Area Network ) obično se prostire na lokaciji jedne ustanove ili firme i sastoji se od korisničkih računara i potrebne aktivne i pasivne mrežne opreme, i osnovna je infrastruktura u implementaciji informatičkih rešenja. Mada je isto tako moguće povezati i udaljene računare (poslovnice, magacine i sl.).

" Skynet " Vam može ponuditi kompletnu uslugu implementacije računarske mreže počev od projektovanja, kabliranja i instalacije opreme do administracije i održavanja mrežne infrastrukture.

 

Templates by BIG Theme

Online bookmaker Romenia bet365