The Best bookmaker bet365 Bonus

The best bookmaker bet365

AUTORIZOVANI PARTNER

ANTIVIRUS SOFTVER

Zaštita računara antivirusnim
sistemima

Detaljnije...

LEGALIZACIJA SOFTVERA

Microsoft Certified Partner

KONTROLA PRISTUPA

 

SISTEM ZA KONTROLU PRISTUPA

Sistem za kontrolu pristupa je sistem koji omogućava korisniku da kontroliše pristup područjima i resursima u datom objektu ili kompjuterski zasnovanom informacionom sistemu.

 

           


               

 

Sistem za kontrolu pristupa generalno se, sa aspekta fizičke zaštite, smatra kao drugi nivo zaštite fizičke strukture. Kontrola pristupa je zapravo svakodnevna pojava. Brava na autu je, u suštini, primer kontrole pristupa. PIN kod na bankomatu je, takodje, vid kontrole pristupa. Izbacivači na ulazu u noćni klub su možda najprimitivniji oblik kontrole pristupa (gde je evidentan primer nedostatka informacione tehnologije).

Posedovanje sistema za kontrolu pristupa je od primarnog značaja za osobe koje teže da obezbede važne, poverljive ili osetljive informacije i opremu.

Operacije sistema za kontrolu pristupa

Kada se kartica (ili tag) približi čitaču, čitač šalje informacije sa kartice, obično broj, kontrolnom panelu, tj. visoko pouzdanom procesoru. Kontrolni panel uspoređuje broj sa kartice sa listom sistema kontrole pristupa, odobrava ili odbija traženi zahtev, i šalje izveštaj o događaju u bazu podataka. Ako je pristup, na osnovu liste, odbijen, vrata ostaju zatvorena. Ako dolazi do poklapanja podataka sa kartice i sa liste sistema kontrole pristupa, kontrolni panel izdaje naredbu releju koji istog momenta otključava vrata.

Kontrolni panel, takodje, ignoriše signal da su vrata otvorena u nameri da bi sprečio aktiviranje alarma. Vrlo često čitač omogućava povratnu informaciju, npr. u obliku paljenja crvene lampice u slučaju odbijanja pristupa ili paljenja zelene lampice u slučaju odobrenog pristupa. Gore navedeni primer opisuje jednu „transakciju“ ili „događaj“.

Kartice mogu biti i zloupotrebljene, u nameri da se prevari sistem kontrole pristupa. Na primer, Marija ima pristup server sobi, a Marko nema. U slučaju da Marija Marku da svoju karticu ili je on sam uzme, i Marko ima pristup server sobi. Da bi se ovo sprečilo, koristi se identifikacija pomoću dva faktora. U tom slučaju, pored kartice, neophodan je i drugi faktor identifikacije da bi pristup bio odobren. Taj drugi faktor može biti PIN kod, druga kartica, intervencija operatera ili biometrijsko učitavanje.

Faktori se obično dele na:

•faktore koje posedujete; npr. propusnica ili bedž

•faktore koje znate; npr. PIN kod ili lozinka

•faktore koji su fizički deo Vas; npr. biometrijski unosi, otisci prstiju

Propusnice za sistem kontrole pristupa

Propusnica za sistem kontrole pristupa je fizički opipljiv objekt, delić znanja, ili deo fizičkog bića osobe, koji omogućava pojedinačni pristup zadatom objektu ili kompjuterski podržanom informacionom sistemu. Propusnice obično mogu biti „stvari koje znate“ ( npr. šifra ili PIN kod), „stvari koje imate“ (npr. kartica ili bedž), ili „stvari koje su deo Vas“ (npr. biometrijska očitavanja) ili određena kombinacija prethodno navedenih oblika.

Klasični oblici propusnica su kartice za kontrolu pristupa, džepni privesci (tagovi) ili neki drugi oblik propusnice. Postoji mnogo tehnologija izrada kartica za kontrolu pristupa, uključujući magnetne trake, bar kodove, Wiegand konvertere, 125 kHz čitače, 26-bitne bušače kartica, kontaktne i beskontaktne „ pametne kartice“. Takodje, postoje i privesci (tagovi) koji su kompaktniji od ID kartica i mogu se okačiti na svežanj ključeva.

Uobičajene biometrijske tehnologije su identifikacija otisaka prstiju, lica, identifikacija dužice oka, skeniranje glasa, dlana i oka. Podaci sa kartica za sistem kontrole pristupa se obično drže u bazi podataka, koja sadrži podatke o svim zaposlenima u datoj firmi ili organizaciji.

Način dodele propusnica za kontrolu pristupa može biti realizovan na osnovu generalnih pravila kontrole pristupa, npr. koja osoba ima pristup datom području, zašto bi ta osoba trebala imati pristup datom području, i u koje oblasti bi zadate osobe trebale imati pristup. Npr, u datoj firmi, osobe na poziciji višeg menadžmenta bi trebale imati pristup svim delovima organizacije, ICT osoblje bi primarno trebalo imati pristup softveru, hardveru i kompjuterski podržanom informacionom sistemu, a domari i služba održavanja bi trebali imati pristup radionicama, ostavama za čišćenje, električnim i grejnim instalacijama i aparatima...

 

 

Templates by BIG Theme

Online bookmaker Romenia bet365